Trang chủ         

 

KTS Trần Thị Bích Huyền (+84 028) 39453211 or 0908 770 961   

Email: nhadepvuonxinh.com.vn@gmail.com

Tài vị của mỗi hướng nhà nằm ở đâu?

Ngoài tài vị chung theo đường chéo của cửa chính với góc của phòng khách, thì trong phong thủy học, nhà ở có hướng khác nhau thì tài vị của nó cũng khác nhau.

– Nhà hướng Nam, thì tài vị nằm ở phía Tây Nam và chính Bắc của phòng khách.

– Nhà hướng Bắc, thì tài vị nằm ở phía Đông Bắc và chính Nam.

– Nhà hướng Đông, thì tài vị nằm ở phía chính Nam, Tây Bắc, Đông Nam.

– Nhà hướng Đông Nam, thì tài vị nằm ở phía chính Tây, Tây Bắc, chính Bắc.

– Nhà hướng Tây Bắc, thì tài vị nằm ở phía Tây Nam, Đông Nam.

– Nhà hướng Tây Nam, thì tài vị nằm ở phía Tây Bắc, Đông Bắc.

– Nhà hướng Tây, thì tài vị nằm ở phía chính Đông, chính Bắc.

– Nhà hướng Đông Bắc, thì tài vị ở phía chính Đông, Tây Nam.

Nếu cửa lớn vừa đúng ở tài vị, nguồn tài nhiều, có thể đặt loa, đàn, khích lệ tài tinh, tăng nguồn tài cho gia chủ.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com”

Xem tiếp

Liên hệ chúng tôi