Trang chủ         

 

KTS Trần Thị Bích Huyền (+84 028) 39453211 or 0908 770 961   

Email: nhadepvuonxinh.com.vn@gmail.com

Nên đặt cây gì phù hợp nhất tại Huyền quan?

ttbancong

Trả lời: Theo phong thủy học, loại thứ nhất là mở huyền quan ra phía ban công, có thể đặt một số cây trồng nhỏ thân gỗ hoặc dạng treo, leo giàn.

Tuy nhiên, nếu trong nhà không có không gian rộng và ánh nắng mặt trời đầy đủ để làm huyền quan thì phải xem xét giảm bớt số lượng cây trồng đặt ở đó.

Loại thứ hai là huyền quan nhỏ hẹp vào cửa chỉ có tường và con đường, đương nhiên không phù hợp để đặt những càn